KARİYER MERKEZİ BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER

Devam eden ve sona eren projelerimiz ile işbirliği yapılan kurumlar ve proje bilgileri…

UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) KARİYER MERKEZİ PROJESİ 

Kariyer Merkezi Yabancı Uyruklu Kişilerin Geçim Kaynaklarına erişimin kolaylaştırılmasını hedeflemektedir. Sosyal uyumun desteklenmesi adına yerel halk ve mültecilerin ortak katılımları üzerine kurgulanmıştır.

Projenin bir diğer hedefi ise Sultanbeyli Belediyesi Kariyer Merkezinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulmasıdır.

2020 Yılı

2020 Yılı Ağustos ayında başlamış olan proje kapsamında, Kariyer Merkezinin temel ihtiyaçların tespit edilmiş, iyi örnekler analiz edilmiş, sürdürülebilir, yenilikçi ve fayda odaklı yeni bir model oluşturulmuştur. UNHCR destekleri ile 2020 yılı içerisinde aşağıda verilen 3 temel oluşuma ek olarak, yeni kurgunun oluşturulabilmesi ve sürecin yürütülebilmesi adına insan kaynağı desteği sağlanmıştır.

İş Gücü Piyasa Analizi

Kariyer Merkezi Portalı

2020 Yılı içerisinde, 1100 farklı kurum ile 6 farklı İlçede (Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Kartal Pendik ve Tuzla) İş Gücü Piyasa analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma çıktısı olarak, kişilerin iş gücü piyasasında bulunan açık alanlara yönlendirilmesi ek olarak, mesleki atölye kurulumu gerçekleştirilmiştir.

2 iş ve meslek danışmanı ve 1 tercüman ile 2020 yılı içerisinde 1261 Türkiyeli ve Yabancı Uyruklu kişiye ulaşılmış olup kişilere; Özgeçmiş Hazırlama, İş arama ve Mülakat Teknikleri, Türk İş Hukuku, Kariyer Koçluğu ve Çalışma Hayatı konu başlıklarında danışmanlık hizmetleri sunulmuştur. Danışmanlıklara ek olarak 78 farklı kişiye Beceri Geliştirme Eğitimleri sunulmuştur. Eğitim başlıkları danışmanlık alanları ile paralel olarak planlanmış olup, kişilerin temel ihtiyaçları üzerine kurgulanmıştır.

2021 Yılı

2021 yılı içerisinde UNHCR ile 3 temel başlıkta ve 8 farklı alt başlıkta kariyer merkezi olarak kariyer odaklı çalışmalar devam ediyor olacaktır. %70’i yabancı uyruklu olmak üzere 1960 kişiye doğrudan ulaşmayı hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda “İstihdam”, “Kariyer” ve “Girişimcilik” ana başlıkları altında oluşturulan 8 temel başlık da hizmet sunuyor ve geçim kaynaklarına erişim kolaylaştırılmasını sağlıyor olacağız.

Kariyer Koçluğu ve Kariyer Haritalama

Beceri Geliştirme Eğitimleri

İş Gücü Danışmanlığı

Mesleki Gelişim Atölyeleri

Beceri Belgelendirme

Girişimcilik Danışmanlığı

Kooperatif Çalışmaları

Geçim Kaynakları Platformu Oluşum