İstihdama yönlendirme alt programı ile işgücü piyasa ihtiyaçları doğrultusunda uygun profillerdeki kişilerin iş imkânlarına yönlendirilmesi ve bu imkânlara erişim için istihdam edilebilirliklerini artırıcı eğitim ve yetkinlik geliştirme hizmetlerinin sağlanması hedeflenmektedir.

İş piyasasının ihtiyacı olan işgücünü istihdama yönlendirmek amacı ile işgücü arz ve talep tarafı çift yönlü analiz edilmektedir. İşgücü arz analizi kapsamında faydalanıcıların mesleki ve sosyal yetkinlikleri, geçmiş deneyimleri ve dil seviyelerinin tespiti amacıyla profillendirme, CV hazırlama, mülakat Teknikleri, İş arama teknikleri, Çalışma Hayatı, Linkedin kullanımı gibi danışmanlıklar ve Türkçe seviye tespiti kişilik envanteri danışmanlığı yapılmaktadır. Network çalışmalarında İşgücü talep analizi kapsamında ise işverenlerin ihtiyaçları, talepleri ve piyasadaki uygun sektör ve pozisyonların tespiti amacıyla istihdamda zorluk yaşanan pozisyonlar ve boş pozisyonların tespiti, işveren taleplerinin toplanması, yetkinlik ihtiyaçlarının tespiti ve paydaş ve işverenlerle bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütülmektedir.

Bu noktada istihdama yönlendirilen faydalanıcılar için yasal ve kültürel çalışma şartları hakkında bilgilendirme yapılmakta, işverenler için çalışma izinleri başvuru sürecinde danışmanlık hizmetleri verilmekte ve çalışma izni harç bedeli ücretleri ödenmektedir. Ayrıca, açılan Türkçe dil kursları ile faydalanıcıların iş gücü piyasasına rahatlıkla girebilmeleri ve sosyal uyumun sağlanması amaçlanmaktadır.

İŞBİRLİKÇİ KURUMLAR