Girişimciliğin desteklenmesi alt programı ile kişilere yeni iş fikirleri oluşturmak, iş kurmak veya mevcut işlerini büyütmek isteyenlere teşvik ve destek programları aracılığıyla desteklere ulaşılması hedeflenmektedir. Girişimcilik faaliyetlerini dört başlık altında sunulmaktadır.

Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda girişimcilik fikirlerinin oluşturulması veya kişilerin fikirlerinin olgunlaştırılmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Kişilerin fikirlerinin pilot dönemlerinde ki çalışmalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi.

Kişilerin girişimcilerinin kuluçka merkezi faaliyetleri kapsamında güçlendirilmesi ve hızlandırılmasıdır.

Sektör ihtiyaçları noktasında fon çağrıları açma ve girişimcileri destekleme programları oluşturmaktır.