ETKİNLİK TAKVİMİ

Eğitim x kişinin katılımı, y kişisinin anlatımı ve z kişinin moderatörlüğü ile sağlanmıştır. Eğitimde hikaye anlatıcılığının tarihsel gelişimine ve uygulamalı olarak farklı methodlarının denenmesi gerçekleştirilmiştir. Eğitim sonunda her katılımcının kendi metnini hikayeleştirmesi ve hikayeleştirdiği metni hikaye anlatıcılığı yöntemleri ile antlatması beklenilmiştir. Eğitim sonrasında yapılan memnuniyet anketi %80’in üzerindeyken, gerçekleştirilen ön test ve son test çalışması kişilerin konu ile ilgili bilgi düzeyinde %30’a yakın bir artış sağlandığını sunmaktadır.