ÇALIŞMA İZNİ VE RUHSATLANDIRMA

İş ve Meslek Danışmanlığı Masası Sultanbeyli Mülteciler Toplum Merkezi bünyesinde hizmet vermektedir. İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti kapsamında İşgücü ihtiyacı olan işletmeler ile iş arayan mültecileri bir arya getirerek hem işletmelerin ihtiyacı olan işgücünü karşılamak hem de iş arayan mültecilerin istihdamına katkı sağlamaktadır. Birimimizde kendi işini kurmak isteyen girişimci mültecilere ihtiyaç duydukları her türlü teknik ve danışmanlık desteği verilmektedir. Birimimiz, talep etmeleri halinde yabancı eleman çalıştıran firmalar ve girişimci mülteciler adına yasallaştırma süreçlerinde çalışma izni başvurusu ve takibini yapmaktadır.

ÇALIŞMA İZNİ

Çalışma İzni, Türleri ve Nasıl Alınacağı Hakkında Bilgiler

Çalışma İzni Nedir?

Türkiye’de yabancı uyruklu bir kişinin herhangi bir işverenlikte çalışabilmesi için T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından adına düzenlenen belgeye Çalışma İzni denir. Çalışmak amacı ile ülkemizde bulunan T.C. uyruklu olmayan tüm yabancılar, Yabancıların Çalışma İzinleri hakkındaki kanun gereği çalışma izni almak zorundadır.

Türkiye’de çalışma izinleri T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenir. Bakanlıkça resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren belgeye ÇALIŞMA İZNİ denir.

calisma-izni-nedir

Çalışma İzni Türleri

Bağımsız Çalışma İzni

Profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilir.

Süresiz Çalışma İzni

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir..

Süreli Çalışma İzni

Uluslararası İşgücü Kanununa göre çalışma izin başvurusu olumlu değerlendirilen yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl süreli çalışma izni verilir.

Turkuaz Kart

Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilir.

İŞ YERİ RUHSATLANDIRMA

Yasal Bir İşletme için Gerekli Olan Belgeler ve İzinler

İş Yeri Ruhsatı Nedir?

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, konuda yetkilendirilmiş idari birimler tarafından, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında bulunan işyerlerinin açılarak, çalışma yapması için verilen izindir.

Bir işyeri, yetkili idarelerden, usulünce alınan ruhsat olmadan açılamaz ve çalıştırılamaz. Yönetmelikte yer alan yetkili idareler dışında meslek kuruluşlar vb. yerlerden alınan diğer ruhsat ve belgeler ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. Ruhsat olmaksızın açılan ve çalıştırılan işyerleri, il özel idaresi ya da belediye gibi yetkili idarelerce kapatılabilir.

Çalışma İzni Türleri

Sıhhi Müesseseler

Bakkal, market, kasap, tavukçu, balıkçı, lokantalar, kafeteryalar, çay ocağı, pastaneler, büfe...

Gayri Sıhhi Müesseseler

Pasta, börek, tatlı, yufka, simit, poğaça, mantı imalathaneleri, ekmek fırını...

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri

Otel, apart otel, pansiyon, kahvehane, kıraathane, kır kahvesi, çay bahçesi, internet salonu...