İstihdam

Kişilerin istihdama katılımları noktasında desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu başlık altında;

Girişimcilik

Girişimcilik başlığı altında kişilerin iş fikirlerini projelendirme süreçleri desteklenecektir. Girişimcilik başlığı altında Kariyer Merkezinin Vizyonu aşağıda verilmiş olan başlıklar altında hizmet sunmaktır.

Kariyer

Kişilerin kariyerlerini planlama noktasında desteklenerek, kendileri için kariyer haritaları oluşturmaları noktasında desteklenecektirler. Buna ek olarak sunulacak olan Mentörlük ve koçluk hizmetleri ile kişiler daha da güçlendirilecektir. Bu alanda sunulmakta olan temel hizmetler;