BİZ KİMİZ?

Sultanbeyli Belediyesi bünyesindeki Kariyer Merkezi, iş gücü piyasasına ve geçim kaynaklarına erişim imkânlarını güçlendirmek amacı ile 2016 yılında kurulmuştur. Kariyer Merkezi, mesleki kapasitelerinin geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmayı, girişimciliklerini desteklemeyi ve böylelikle ekonomik olarak kendi kendilerine yetebilirliklerini amaçlamaktadır. “İstihdam, Kariyer ve Girişimcilik” başlıkları altında hizmet sağlamakta olan Kariyer Merkezi “Herkes İçin Kariyer” vizyonunu benimseyerek çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda kayıt dışı istihdamın azaltılması için işçi, işveren ve kendi namına çalışmak isteyen geçici koruma ve yerel halka yönelik çalışma izni ve ruhsatlandırma konularında da danışmanlık ve destek vermektedir.

Sultanbeyli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2016 yıllından bu yana Kariyer Merkezi başlığı altında İstihdam odaklı çalışmalar sunmuştur. 2020 yılında gerçekleştirilen yapı değişikliği ile birlikte 3 ana başlıkta çalışmaya başlayan Kariyer Merkezi,  ekibi ile çalışmalarını devam ettirmektedir.

“İstihdam”, “Girişimcilik” ve “Kariyer” başlıklarında hizmet sağlamakta olan Kariyer Merkezi “Herkes için kariyer” vizyonunu benimseyerek çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirmektedir.

Merkez; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Eşitsizliğin Azaltılması, İnsana Yaraşır İş, Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi, Kayıtlı İstihdama Yönlendirme gibi kavramları önemsemekte, politikalar geliştirmekte ve bu doğrultuda süreçlerini kurgulamaktadır.

Dünya Liderleri; yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak adına bir araya gelerek 17 Küresel Amaç belirlemiştir. Bu çalışma, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları olarak adlandırılmıştır.

Sultanbeyli Belediyesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını benimseyerek, çalışmalarını bu doğrultuda planlamayı önemsemektedir