Aydınlatma Metni

Çalışan namına;

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVVK) Uyarınca Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Sultanbeyli Kariyer Merkezi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’nın “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin toplama yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11 inci maddesinde sayılan hakların neler olduğu ile ilgili şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metninde “Kişisel Veriler” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Verileri” de kapsar.

1. Genel Kanun Kapsamı:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVVK) kapsamında, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda veri işleme olarak kabul edilen işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştiriyoruz.

2. Sultanbeyli Belediyesi Kariyer Merkezi’nin Kişisel Verileri Toplamasının Yasal Dayanağı:

Kişisel verileriniz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz;

-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

-Doğru ve gerektiğinde güncel olarak

-Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,

-İşlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

-İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir.

3. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Sultanbeyli Belediyesi Kariyer Merkezi olarak iş arayanlar ile çalışan arayan firmaları birleştirerek istihdam hizmeti sağlamayı amaçlayan platformumuzda bu amaçları gerçekleştirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

Tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verileri

Adınız, soyadınız, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durum,

İletişim Verileri

Telefon (ev, cep, iş), e-posta, ikametgah adresi, sosyal ağlar (Facebook, Twitter, Linkedin, İnstagram)

Eğitim Verileri

Eğitim Durumu, Üniversite/Lise/Yüksek Lisans/Doktora/ Eğitim alınan kurum adı, Tarihi, Eğitim Süresi, Açıklama, Tez Konusu, Başlama Bitiş Tarihleri mezuniyet durumu, Ülke adı, Öğrenim Tipi, Not ortalaması, Ana dal, Yan dal, Sertifikalar( Adı, Veren Kurum, Tarihi, Açıklama), Yabancı dil(Ad, Okuma, Yazma, Konuşman, Öğrenilen yer), Yetkinlik sınavları(Sınav Adı, Kuruluş, sınav tarihi, puan, açıklama)

İş Deneyimi Verileri

İş deneyimleri, Firma Ad, Yeri, Web adresi, Sektör, Pozisyon, Çalışma Şekli, Çalışma Durumu, Çalışma Tarihleri, Ayrılma nedeni, Son alınan maaş, iş tanımı, Mesleki Nitelikler(Yapılan iş/Projeler, Anahtar Kelimeler, Beceri Adı, Seviye, tecrübe, açıklama)

Çalışma Verileri

İş Arama Durumu, Kariyer Tercihleri(Kariyer Hedefi, ilgilendiğiniz pozisyonlar, tercih edilen şeir, Beklenen ücret aralığı), Mesleki Nitelikler(Yapılan iş/Projeler, Anahtar Kelimeler, Beceri Adı, Seviye, tecrübe, açıklama),

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Özgeçmişte yer vermeniz halinde dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, sağlığınıza ilişkin bilgiler veya destek hattında otomatik ses kayıt sistemine kaydedilen özel nitelikli kişisel verileriniz

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf,  (video CV), ses kayıtları

Diğer

Engelli durumu(yüzdesi, açıklama), Ehliyet, Aktif Sürücü Durumu, Alternatif Cep Telefon numarası, alternatif eposta, Referans Tipi, Adı Soyadı, Firma/Kurum Pozisyon, Yakınlığı/size göre Konumu, Telefon, e-posta

4. Kişisel Verilerin İşlenme Şekli ve Sebepleri

Sultanbeyli Belediyesi Kariyer Merkezi olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, iş arayanlar ile çalışan arayan firmaları birleştirerek istihdam hizmeti sağlamayı amaçlayan platformumuzda bu amaçları gerçekleştirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz, platformlarımıza bilgi, ses ve görüntü girişi yapmanız ve internet ortamına 3. kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.

5. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İşbu aydınlatma metninde belirtilen kişisel verileriniz, size sağladığımız istihdam hizmetine ilişkin ilgili Hizmet Sözleşmesi’nin yerine getirilmesi için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Kişileri profillerinin Kariyer Merkezi ekibi tarafından analiz edilmesi,
 • Açık pozisyonların kişiler ile paylaşılması,
 • Açık pozisyona uygunlukları ile ilgili kişilerin aranması ve ön mülakata davet edilmesi,
 • Kişilerin bilgilerinin ilgili pozisyon için firmalara yönlendirilmesi,
 • Kişilerin onaylaması halinde kurum ile bilgilerinin paylaşılması,
 • Kişilerin ilgili oldukları eğitimlere davet edilmesi,
 • Belediye bünyesinde gerçekleştirilen kişilerin ilgili olduğu diğer aktivitelere dâhil edilmeleri için davet edilmeleri,
 • Kurum güncellemeleri hakkında bilgilendirmelerin iletilmesi.
 • Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak

 

6. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler

Sultanbeyli Belediyesi Kariyer Merkezi olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, size sağlayacağımız istihdam hizmetini en iyi şekilde yerine getirmek için kişisel verilerinizi yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz.

6698 sayılı KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, işbu “Aydınlatma Metninin” “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlıklı maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” ile 5 inci maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları”, 6’ncı maddesinde belirtilen “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel veriler, gerektiğinde, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel kişilere, (iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilere), KVKK’nın 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen durumlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Size istihdam hizmetimizi sağlayabilmek adına özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verilerinizi kimlere görünmesini istediğiniz konusunda yaptığınız tercih doğrultusunda başvurduğunuz yurt içi ve/veya yurt dışı merkezli işveren(ler)e, üyemiz işverenlere ve firmaları altında açtıkları kullanıcı hesaplarına aktarabiliyoruz veya kişisel verileriniz, Platformumuzu ziyaret edenler tarafından görüntülenebiliyor. Ayrıca paylaşma seçeneğinize göre özgeçmişinize erişen kişiler özgeçmişinizi indirebilmektedir. Platformda yayınlanan herhangi bir ilana başvurduktan sonra aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluk ilan sahibi işverene geçmektedir ve Sultanbeyli Kariyer Merkezi’nin ilana başvuru ile aktarılan bilgilerle ilgili herhangi bir yükümlülüğü ve/veya müdahale hakkı yoktur. Aynı şekilde herhangi bir tarihte başvurduğunuz ilan ile ilan sahibi işverene aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterseniz bu talebinizi doğrudan ilan sahibi firmaya iletmeniz gerekir.

7. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Başvurularınızı yazı ekinde yer alan form aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Başvurularınızın tarafımızca en geç 30 gün içerisinde yanıtlanacağını, yanıtımızın size ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvuru yapabileceğinizi hatırlatırız.

İşveren namına;

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA GERÇEK KİŞİ İŞVEREN /TÜZEL KİŞİ İŞVERENİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ BİLGİLENDİRME METNİ

1. Genel Kanun Kapsamı:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVVK) kapsamında, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda veri işleme olarak kabul edilen işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştiriyoruz.

2. Kişisel Verilerin Toplamasının Yasal Dayanağı:

Sultanbeyli Belediyesi Kariyer Merkezi olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, işbu bilgilendirme metninde belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak işleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Kişisel verileriniz;

-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

-Doğru ve gerektiğinde güncel olarak

-Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,

-İşlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

-İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir.

3. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Gerçek kişi işveren veya tüzel kişi işverenin gerçek kişi temsilcisi olarak tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, medeni durumu

İletişim Verisi

Telefonu, e-postası, işyeri adresi

Çalışma Verisi

Vergi No, Çalıştığı firma, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı, imza sirküleri

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları

Websitesi/Uygulama Kullanım Verileri

Kullanıcının site içi aktiviteleri, kullanıcının Mouse hareketleri

4. Kişisel Verilerin İşlenme Şekli ve Sebepleri

Sultanbeyli Belediyesi Kariyer Merkezi olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, firmanızla ve/veya sizinle aramızdaki istihdam zeminini sağlamak ve istihdam yönetimi hizmetine ilişkin sözleşmenin ifası için sizden ve/veya firmanızı temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin ve/veya firmanızın diğer temsilcileri/çalışanları tarafından bu bilgilerin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi, portalımıza bilgi girişi yapılması ve internet ortamında 3. kişilerin ulaşımına açık bilgilerin kaydedilmesi suretiyle topluyoruz.

5. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Sultanbeyli Belediyesi Kariyer Merkezi İstihdam Portalı tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki gerekçeler doğrultusunda işlenecektir.

Ayrıca bu verileriniz, ilgili mevzuatta bildirilen şekilde, işlendikleri amaç için gerekli olduğu belirtilen süre kadar muhafaza edilecektir.

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, istihdam hizmetimizin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Hizmet Sözleşmesi kapsamında işverene destek verme ve İşveren ile iletişime geçilmesi.
 • Sözleşme oluşturulması.
 • Teklif gönderilmesi.
 • İşverenin talebi halinde sözleşmesinin, verilerinin ve haklarının kontrolü ve işverenin bilgilendirmesi.
 • İşverenin kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi, pasif hale getirilmesi.
 • İşveren memnuniyetinin arttırılması, ihtiyacının anlaşılması ve işveren ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması.
 • Raporlama yapılması.
 • Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak

 

6. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması:

Sultanbeyli Belediyesi Kariyer Merkezi olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, size sağlayacağımız istihdam hizmetini en iyi şekilde yerine getirmek için kişisel verilerinizi yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz.

6698 sayılı KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, işbu “Aydınlatma Metni” nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlıklı maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’ nın 4 üncü maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” ile 5 inci maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları”, 6 ncı maddesinde belirtilen “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel veriler, gerektiğinde, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel kişilere, size verdiğimiz istihdam sağlama ve istihdam yönetimi hizmetlerine ilişkin olan Hizmet Sözleşmemizin ifası için Portalımız üzerinden iş başvurusu yapmak isteyen çalışan adaylarına bu amaçla sınırlı olarak sizin hizmetlerimizden memnun kalıp kalmadığınızı anlamak, sizi nasıl daha memnun edeceğimizi keşfedebilmek amacıyla müşteri memnuniyeti analizi yapan firmalara, yurt içinde ve yurtdışında bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilere  KVKK’nın 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen durumlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

7. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Başvurularınızı yazı ekinde yer alan form aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Başvurularınızın tarafımızca en geç 30 gün içerisinde yanıtlanacağını, yanıtımızın size ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvuru yapabileceğinizi hatırlatırız.